Mois : octobre 2013

Replacer le café au rang de produit national stratégique

Publié le

La Plateforme nationale des productrices et producteurs de café d’Haïti (Pnpch) plaide pour une revalorisation du café au rang de « produit national stratégique », selon les informations dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Elle demande aux autorités d’adopter des mesures pour une remise en valeur de la filière caféière, une denrée qui constituait, dans le temps, une source importante de revenus pour des nombreuses familles en Haïti.

Pour les responsables de la Pnpch, cette décision ne peut être que bénéfique pour le pays, dans le reboisement des mornes et dans la création réelle de nouveaux emplois, avancent des responsables de la plateforme qui rassemble plus de 25 mille productrices et producteurs de café sur le territoire national.

Le financement adéquat de toutes les organisations caféières, l’amélioration du mode de vie des populations évoluant dans les périmètres des plantations de café, la formation des planteuses et planteurs de café sur les modèles agro-forestiers, la lutte contre les maladies attaquant le café, sont d’autres réclamations faites par l’association.

Les membres de la plateforme appellent les autorités à s’engager dans l’établissement et l’amélioration des « infrastructures nécessaires au travail des productrices et des producteurs ».

Ces citoyennes et citoyens, qui veulent apporter leur pierre dans le développement du pays, invitent les autorités à « s’asseoir avec eux » et « les impliquer dans toutes les décisions », liées à cette branche économique.

Jusqu’à date, le premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe n’aurait pas répondu à une lettre de revendications, paraphée par 20 mille d’entre eux.

A travers cette correspondance, les productrices et producteurs de café en Haïti ont offert, ouvertement, leur contribution à la relance de la filière café.

La plateforme nationale regroupe huit (8) plateformes régionales, dans le Nord, le Centre, le Nord-Est, le Sud-Est (2 plateformes), la Grande Anse (une partie du Sud-Ouest) et l’Artibonite.

La plateforme a dévoilé sa position, lors d’un séminaire de 2 jours, les mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2013, à Port-au-Prince, autour du thème, « Kore òganizasyon plantè kafe yo, se kore pwodiksyon nasyonal la  » (supporter les organisations de planteurs de café, c’est supporter la production nationale).

Ce séminaire d’octobre 2013 a été l’occasion de marquer les 5 ans d’existence (17 octobre 2008-17 octobre 2013) de la plateforme nationale des productrices et producteurs de café d’Haïti.

SOURCE: Alterpresse

Advertisements

Deklarasyon PNPCH pou senkyèm ane ekzistans li

Publié le Mis à jour le

 Pòtoprens 17 oktòb 2013

Platfòm Nasyonal Plantè Kafe d’Ayiti (PNPCH) salye volonte gouvènman an montre pou atake pwoblèm debwazman peyi a ap konnen depi plizyè lane. Nan sans sa a, nou pa bliye Prezidan peyi a te deklare 2013 la, ane avnviwonman an. N ap suiv ak anpil atansayon, angajman Leta Ayisyen fenk pran pou peye dèt Petrocaribe a bay peyi Venezyela, nan bay danre lokal, e pami yo kafe a.

Nou gen gwo enkyetid sou fason filyè kafe a pa ankadre depi lontan.  Lamizè ki tabli kay peyizan yo, maladi ak ravajè k ap touye pye kafe yo, katastwòf natirèl ak absans total Leta nan filyè a, fè nou ap poze tèt nou anpil kesyon. Nou toujou gen nan memwa nou, bèl epòk kote kafe te fè bonè peyi a. Sitou ane 1970 yo, kote Ayiti te konn vann ofisyèlman aletranje plis pase sis san mil (600 000) sak kafe chak ane. Jounen jodi, se anviwon di mil sak nou rive vann, gras ak rezistans plantè fanm kou gason ki deside kenbe la.

Nou tout konnen, gwo wòl kafe jwe nan istwa ekonomik peyi a; nan peye dèt lendepandans, epi soutni anpil fanmi nan rantre lajan pou yo manje epi voye pitit yo lekòl. Lè nou gade mwens pase de (2) pousan kouvèti pyebwa ki rete nan peyi a, se nan zòn ki pwodui kafe yo, nou konprann byen gwo wòl kafe a genyen pou rezoud pwoblèm debwazman peyi a. Men malgre sa a, Leta ayisyen pèsiste pa pran bon desizyon an. Poutan, malgre tout kalamite filyè kafe a ap konnen, kafe ayisyen an gen yon gwo repitasyon o nivo mondyal. Jiskaprezan, prensipal kliyan rezo nou yo nan PNPCH se peyi tankou Itali, Lafrans ak Kanada. Aloske peyi Vyetnam ki dezyèm pi gwo pwodiktè kafe nan lemonn sou menm kontinan ak peyi Japon, sa pa anpeche Japonè yo vin chache kafe ki gen bon gou a jis an Ayiti. Na konprann kisa kafe Ayiti a vle di!

Nou pa ka konprann rezon ki fè Leta ayisyen pa janm reyaji  pou relanse pwodiksyon kafe a, ki se yon pwodui ki senbolize fyète nasyonal nou, e k ap plase Ayiti sou kat mondyal la, nan yon kontèks kote nou vle chanje imaj peyi a. Sa fè nou mal anpil, lè nou gade fason Premye Minis Laurent Lamothe neglije reponn lèt plis pase 20 000 pwodiktè atravè rezo yo te ekri l, sou motivasyon yo pou yo patisipe nan pwogram Petwokaribe a.

Dis (10) lane depi li kreye Enstiti Nasyonal Kafe Ayisyen an, INCAH, ki sanse pwoteje filyè a, poko janm gen plas li nan bidjè Repiblik la, malgre Minis Agrikilti a se prezidan konsèy administrasyon l. Pwodiktè kafe yo abandone, nan yon kontèks kote yon nouvo klas pirat deside mete yo sou kote, pou yo pa benefisye pwodui fòs kouraj yo. Pifò kafe peyi a pwodui pase anba fil pou al vann nan peyi vwazen sou lòt labèl. Leta pa janm reyaji, malgre nou pa janm sispann denonse sitiyasyon sa a. Tout sa ap febli òganizasyon pwodiktè yo, ki, si se pat yo menm, kafe a te disparèt lontan deja nan peyi a.

Pwoblèm sa yo pouse n entèpele Leta ayisyen pou evite jenerasyon kap vini yo, dram tèrib sa a, ki menase aneyanti yo. Poutèt sa, Platfòm Nasyonal Plantè Kafe d’Ayiti (PNPCH) mande:

1-Pou Leta deklare kafe a « Pwodui nasyonal estratejik ». Desizyon sa a ap pèmèt remanbre mòn peyi a ak yon vitès nou pa imajine. Ekonomi peyi a ap pran jarèt, e, lamizè ap wetire kò l lakay anpil plantè. Peyizan an  ap kiltive latè, epi sispann anvayi vil nou yo nan chache lavi.

2-Nou mande, pou tout desizyon k ap pran sou filyè a, pase a travè òganizasyon pwodiktè yo, epi konsidere amelyorasyon kondisyon lavi plantè yo ki se premye may nan chèn nan. Konsa, Leta ap ranfòse kapasite òganizasyon yo.

PNPCH la, se yon chenn solid, kote rezo koperativ ak asosiyasyon plantè ki fòme l yo, detèmine pou yo batay pou remanbre filyè a. PNPCH ap lanse yon apèl bay Prezidan peyi a, ki dwe jwe yon gwo wòl nan pran kokenn chenn desizyon sa a. Nou mande Palmantè nou yo, pou yo konsidere ijans ki genyen an pou fè presyon sou ekzekitif la pou abòde pwoblèm filyè kafe a.

Mezanmi, sitiyasyon an grav! Gen ijans! Li ta, li trè ta! Ann bat pou l pa twò ta!!! Nou vle di nan sans sa a, relans filyè kafe a, pou Ayiti, se yon kesyon lavi ou lanmò! Demen nou kapab bèl oubyen tris, an fonksyon desizyon kap pran sou filyè kafe a. Nou tout konsène, se desizyon lavni tout Ayisyen.

Senk lane depi n ap milite pou remanbre filyè kafe a, nan PNPCH nou reyafime detèminasyon nou pou nou goumen jouk mayi mi. Nap remèsye patnè nou yo ki toujou akonpaye nou. Nou salye devouman yon seri jèn ki deside mache avè n, kote yo mete tan yo ak konpetans yo pou batay la ka rive pi lwen. Tout onè a se pou 41 koperativ ak 18 asosiyasyon nou yo, ki gwoupe plis pase 25 358 pwodiktè kafe nan 7 rejyon ki pwodui kafe ki fè fòs PNPCH la nan peyi a. A travè PNPCH, tout moun sa yo dispoze pou akonpaye Leta nan tout demach li vle pran pou remanbre filyè kafe a.

Kidonk, Pòt PNPCH louvri pou konseye, gide, epi aji avèk otorite yo. Nou gen solisyon pwoblèm debwazman ak kriz ekonomik k ap detwi peyi a. Fè nou konfyans. Sèl sa n ap tann se enplikasyon  tout bon otorite yo nan batay la.

Quel avenir pour les producteurs de café?

Publié le

Le marché du café est engorgé et les prix n’ont jamais été aussi bas au cours de ces 100 dernières années. La concurrence à l’exportation va donc être rude. Inciter les producteurs à «ajouter de la valeur» à leur café pour en tirer de meilleurs revenus est la solution communément proposée. Toutefois, une telle solution est complexe, et irréaliste pour nombre de producteurs.

La chute des prix du café a provoqué la crise économique la plus sévère essuyée par les pays exportateurs depuis des années. Comment cela a-t-il pu arriver à l’un des produits de base les plus répandus? La production excédentaire de café est due à différents facteurs: la rapide expansion de cette denrée au Viet Nam, de nouvelles plantations au Brésil, de meilleures récoltes, un rendement supérieur, et des encouragements à augmenter la production, comme la libéralisation des marchés dans les années 1990, qui a entraîné une augmentation des parts des producteurs de café dans les prix à l’exportation.

À cela s’ajoute une demande qu’on pourrait qualifier de faible. Les analystes se concentrent souvent sur l’offre excédentaire et négligent les effets des tendances émergentes dans les marchés et des nouvelles technologies sur l’offre et la demande internationales. Ce qui est omis également, c’est que le café n’est pas un produit uniforme: la variété arabica possède un arôme délicat et atteint généralement des prix élevés, alors que le café robusta est souvent meilleur marché et plus facile à produire. La part de marché du robusta s’est énormément accrue ces dix dernières années.

La qualité du produit, les coûts de production et les rapports avec les partenaires internationaux ont représenté des paramètres commerciaux durant des années. Néanmoins, après plus de trois ans de production excédentaire et de bas prix, la concurrence s’est accentuée. Pour de nombreux producteurs et exportateurs, la survie de cette activité dépend entièrement de leur réponse aux exigences d’un marché de meilleure qualité et de sa constance, de la traçabilité de l’origine, de la transparence (économique, sociale et environnementale), de la capacité à fournir des produits sur mesure, et de celle d’établir à long terme des partenariats directs entre producteur et torréfacteur. Les politiciens, les groupes de défense des intérêts de la branche et les organisations non gouvernementales et internationales s’emploient à chercher des solutions. Malheureusement, nombre de celles-ci ne sont que de mauvaises nouvelles pour des producteurs déjà aux abois.

Certains pourront tirer parti de variétés de café destinées à des spécialités ou de campagnes de promotion de la consommation sur de nouveaux marchés. Toutefois, beaucoup devront diversifier leur production, et les responsables politiques doivent en tenir compte.

CRÉER DE LA VALEUR À L’ORIGINE

Moins de 0,25% des exportations de café des pays producteurs se fait sous la forme de grains torréfiés et moulus. Le café instantané s’élève à 5% du marché, et tous les autres types de cafés sont expédiés sous forme de fèves crues non transformées. Le café torréfié et moulu sur le lieu de production représente ainsi moins de deux tasses sur 1000 consommées dans le pays d’importation. Pourquoi la valeur ajoutée en amont est-elle si négligeable? Elle est souvent imputée aux droits d’importation prélevés sur le café transformé. Pourtant, même si les pays importateurs réduisaient ou supprimaient ces droits, l’exportation de produits finis resterait probablement modeste, cela pour les raisons suivantes.

 • Mélanges et marques spécifiques aux marchés. Les cafés torréfiés et moulus sont le plus souvent des mélanges vendus sous différentes marques; les torréfacteurs hésitent à changer «le bon mélange». Les mélanges sont élaborés pour répondre aux goûts sur le marché et adaptés aux différences de qualité de l’eau. Il est aussi tenu compte de la disponibilité de substituts et de la saison, tant pour l’offre que pour la demande. Ces facteurs sont difficiles à gérer sans être sur le lieu de consommation.
 • Maintien de la qualité. Les fèves de café vertes et non transformées possèdent une longue période de conservation et peuvent être stockées durant des mois, parfois même des années. Tel n’est pas le cas du café torréfié et moulu, même si les nouveaux emballages permettent une conservation prolongée. La meilleure qualité s’obtient en général par une transformation la plus tardive possible, par exemple en moulant le grain juste avant la consommation.
 • Livraison juste-à-temps. Les vendeurs doivent pouvoir livrer dans les jours qui suivent la décision des torréfacteurs de modifier leurs mélanges ou les quantités. En outre, les torréfacteurs doivent répondre aux changements demandés par les détaillants. Ainsi: «La livraison de jeudi prochain doit être faite en paquets de 1 kg, et non en paquets de 500 g comme la semaine passée.» Ce type de situation n’est pas facile à gérer à 10 000 km du lieu d’achat.

BAISSE DES PRIX DUE À LA DEMANDE

Ces dernières années, le cours du café a constamment baissé. Une des difficultés rencontrées par les producteurs vient du fait que la plupart d’entre eux ne peuvent pas ajouter de valeur à l’origine. L’autre point négatif est que la demande croît lentement. Les tendances du marché et les nouvelles technologies agissent parfois contre les intérêts des producteurs. Voici quelques facteurs souvent oubliés lors des discussions sur l’offre et la demande.

 • L’emploi de plus en plus répandu du robusta. Le café robusta est utilisé comme remplissage bon marché dans beaucoup de mélanges, bien que des arômes indésirables limitent la quantité qui peut être utilisée. Les torréfacteurs ont répondu à la croissance de l’offre en adoptant des technologies (par exemple le traitement à la vapeur) en vue d’augmenter l’emploi du robusta.
 • L’utilisation de grains meilleur marché pour les cafés aromatisés. L’ajout d’arômes tels que la vanille, la noisette et la framboise au café est devenu à la mode en Amérique du Nord. Aux États-Unis, certaines revues spécialisées sur le café comptent jusqu’à dix pleines pages de publicité pour des sirops ou autres additifs, ce qui donne parfois l’impression que ces arômes sont plus importants que le café. Les cafés aromatisés peuvent être préparés avec des fèves de qualité médiocre.
 • L’utilisation de fèves meilleur marché pour les nouvelles boissons à base de café. Aujourd’hui, la tasse de café traditionnelle se vend parallèlement à des produits tels que le cappuccino, le café au lait et le mochaccino, dans lesquels le café ne représente qu’un ingrédient parmi d’autres. Les torréfactions plus foncées servent à préserver le goût du café lorsqu’il est mélangé à du lait, de la crème ou de la glace; elles permettent l’emploi de fèves de moindre qualité.
 • Moins de fèves par tasse. Il y a 30 ans, environ 8 fèves de café torréfiées et moulues étaient la norme pour une tasse de café préparée à la maison (1,5 dl) dans un pays européen. À l’heure actuelle, le mode d’emploi sur les paquets recommande souvent 6 g ou 7 g. Les nouvelles technologies employées pour la torréfaction, la mouture, le mélange et la préparation permettent d’extraire plus de 1 g de café. La diminution à 1 g par ration représente environ 12%, ce qui correspond grosso modo au pourcentage des cafés africains dans la production mondiale.
 • Effet plus stimulant du robusta. La caféine est un stimulant pour la majorité des consommateurs, mais un excès de cet élément peut avoir des effets secondaires désagréables, par exemple sur le rythme cardiaque. Le robusta possède un taux de caféine plus élevé que l’arabica et, avec l’emploi toujours plus courant du robusta dans les mélanges, certains consommateurs atteignent leur dose journalière après quelques tasses de café, ce qui entraîne une diminution de la consommation générale.
 • Plus d’expressos signifie plus de robusta et moins de fèves. L’expresso, de plus en plus demandé, nécessite parfois moins de fèves de café par tasse que le café traditionnel. En outre, pour augmenter la stimulation obtenue par la caféine et le goût épicé exigé par certains consommateurs, certains expressos contiennent une grande quantité de robusta.
 • Augmentation de la consommation hors de la maison. Les cafés et restaurants occupent une part croissante des lieux de consommation de café. Cela a attiré de nouveaux consommateurs, mais a aussi deux effets opposés. D’une part, quand le café est préparé par des professionnels, la proportion de perte est moindre (moins de café jeté dans l’évier), et la consommation générale baisse. D’autre part, le prix plus élevé par tasse dans les lieux publics rend les consommateurs plus hésitants à boire une deuxième ou une troisième tasse.
 • Boissons concurrentes. L’industrie du café doit faire face à la concurrence d’autres boissons, telles les sodas et le thé froid, que les jeunes préfèrent.

CHERCHER DES SOLUTIONS

Avec une production croissante, une consommation stagnante et un effondrement des prix depuis trois ans, nombreux sont les acteurs qui cherchent des solutions. Parmi eux se trouve TechnoServe, une organisation sans but lucratif dont l’objectif est de soutenir les entreprises agricoles dans les pays en développement. USAID et Procter&Gamble comptent parmi les institutions qui financent le travail de TechnoServe relatif au café. Son rapport 2003, Business Solutions to the Coffee Crisis, préparé avec l’aide de McKinsey & Co. et des organisations et entreprises du secteur, examine les diverses solutions possibles (voir encadré ci-dessous); il en a classé trois qui possèdent le plus fort potentiel:

 • promouvoir la consommation de café dans les pays producteurs et sur les marchés émergents;
 • encourager les producteurs de spécialités à assurer les primes du marché;
 • favoriser la diversification chez les producteurs marginaux sans potentiel de production pour les spécialités et les marchés de niche.

La Banque mondiale est parvenue aux mêmes conclusions dans un rapport rendu en mars, intitulé Coffee Markets: New Paradigms in Global Supply and Demand. Elle affirme qu’il n’existe pas de solutions miracle pour enrayer le déclin dramatique des prix mondiaux du café et recommande que les producteurs s’organisent et, avec l’aide de la communauté internationale, trouvent des moyens pour diversifier leur production ou en changer.

Ces suggestions sont judicieuses, mais seuls quelques-uns parmi les producteurs et exportateurs affectés pourront en tirer parti.

Quelques solutions

Source: technoServe (http://www.technoserve.org)

Promouvoir la consommation

L’Organisation internationale du café (OIC) et d’autres associations ont lancé des programmes de promotion générique qui incluent les marchés nouveaux et potentiels comme la Chine et la Fédération de Russie, où la consommation par habitant est très basse. La consommation est également faible dans les principaux pays producteurs, avec des exceptions telles que le Brésil ou l’Éthiopie. Des campagnes de promotion peuvent se révéler fructueuses, comme au Brésil où sont consommés à présent presque 40% de la production nationale. Toutefois, ces campagnes prennent souvent beaucoup de temps et d’argent avant de donner des résultats.

L’OIC a introduit, dans les Résolu-tions 407 et 420, des normes d’exportation qui établissent des critères de qualité minimaux. Ces normes ont deux objectifs: améliorer la qualité du café en général, et par conséquent stimuler les consommateurs à en boire plus, et diminuer l’offre de café globale en éliminant les produits de qualité médiocre.

Les spécialités

Le café de spécialité fait principalement référence à une qualité élevée ou à des produits dotés d’une histoire ou d’un cadre particuliers, souvent liés à la durabilité. Il n’existe pas de définition universelle des spécialités, lesquelles s’élèvent à 10% de la production totale.

Les cafés certifiés biologiques représentent environ 0,7% de la production mondiale. Les producteurs ont en général reçu des subventions qui compensent largement le coût de la certification, le travail supplémentaire et, pour certains, des rendements plus bas. Néanmoins, les primes ont chuté ces dernières années et l’offre s’est accrue.

Les cafés certifiés issus du commerce équitable représentent environ 0,3% de la production mondiale. Beaucoup sont également produits biologiquement. Le commerce équitable représente un schéma social impliquant notamment un label qui garantit un prix minimal de US$ 1,26 la livre franco à bord pour des cafés habituellement négociés à US$ 0,70.

Les cafés certifiés biologiques et issus du commerce équitable sont des exemples de cafés de spécialité hauts de gamme; ensemble, ils représentent cependant à peine plus de 1% du marché. La production et les ventes sont en augmentation, mais ces niches restent relativement réduites.

Diversifier la production

La diversification peut être difficile. Le café vert possède une longue durée de conservation; en outre, suivant la région, il n’y a pas d’autre possibilité de production. De plus, les prix sont bas pour beaucoup d’autres produits agricoles, certains subissant la concurrence de produits subventionnés dans les pays industrialisés.

En même temps, il existe un attachement culturel à la culture du café, et l’espoir que les prix vont remonter.

DÉCISIONS PRISES AVEC LE CCI

Les producteurs et les exportateurs de café doivent optimiser leurs activités et prendre des décisions cruciales pour leur avenir.

Le CCI aide les responsables stratégiques qui envisagent de passer à la production de café de spécialité et de promouvoir la consommation et la diversification de la production. Le CCI apporte aussi son assistance en vue d’améliorer la compétitivité de ceux qui conservent cette activité. Les exemples qui suivent illustrent la diversité de l’aide du CCI dans le secteur du café.

 • Le Projet Café gourmet (1998-2000), au Brésil, au Burundi, en Éthiopie, en Ouganda et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a permis le développement des exportations de cafés de qualité dotés de la possibilité de prix plus élevés. En coopération avec l’OIC et le Fonds commun pour les produits de base, ce projet a expérimenté de nouvelles méthodes de production, de transformation et de commercialisation du café gourmet. Dans ce cadre s’est tenue la première enchère de café par internet, en 1999 au Brésil, qui a été à l’origine du concours et mise aux enchères Cup of Excellence (http://www.cupofexcellence.org), actuellement repris dans plusieurs pays.
 • Café: Guide de l’exportateur (2002-2003) fournit information et conseils pratiques en vue d’optimiser les pratiques commerciales à tous les stades. Ce guide se concentre sur le café courant (90% de ce commerce) et aborde quelques spécialités de niche comme la production biologique et le commerce équitable. Destiné aux exportateurs de café, cet ouvrage est utile également pour les producteurs, les autorités, les importateurs, les banques, les services de douanes et les compagnies de transport. Il examine les contrats commerciaux, la logistique, les assurances, l’arbitrage, les marchés à terme, la gestion de la couverture du risque, le financement, le contrôle de la qualité, ainsi que le commerce électronique.
 • Le Projet sur la qualité du café en Éthiopie (2003-2006) vise à améliorer la qualité, la régularité et la traçabilité de différents cafés. Le CCI fournit son aide pour créer des laboratoires, et pour la formation et les activités de commercialisation.
 • Un site internet interactif sur le café, premier du genre pour le secteur du café, accueillera un groupe d’experts qui offriront des réponses sur mesure, en trois langues, aux questions des professionnels de la branche dans les pays en développement (dès fin 2004).

 


ARABICA CONTRE ROBUSTA

La répartition de la consommation des différentes variétés de café change. L’arabica perd du terrain par rapport au robusta.

Environ 60% à 65% de la production mondiale de café est constituée d’arabica, dont la provenance principale est l’Amérique latine. Cultivé en haute altitude, ce type de café au goût aromatique et fin atteint généralement des prix élevés. Il est souvent vendu comme 100% arabica ou arabica pur. Les plus grands fournisseurs hors de l’Amérique du Sud sont l’Éthiopie, le Kenya, l’Inde et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le robusta représente plus de 35% de la production mondiale, comparé à 25% il y a 20 ans. Cette variété est plus facile à cultiver, plus résistante aux maladies et adaptable à des altitudes plus basses. Le robusta est négocié à environ la moitié du prix de l’arabica et sert souvent à compléter des mélanges. L’arabica contient 1% à 1,5% de caféine, le robusta environ 2%.


TOUR D’HORIZON

Trois grands producteurs

Plus de 50 pays produisent du café. La production annuelle (110 millions de sacs de 60 kg, soit 6-7 millions de tonnes) et la valeur à l’exportation (US$ 5000-6000 millions) représentent le double de celles du cacao et du thé.

Trois pays, le Brésil, la Colombie et le Viet Nam, cultivent presque 60% de la production mondiale. Les pays latino-américains réunis produisent 63%.

Le Brésil fournit actuellement environ un tiers de la production mondiale, mais ce chiffre a beaucoup fluctué dans le temps: 48% en 1852; 75% en 1900; 19% en 1964; sautant à 46% une année après, en 1965, et passant à 26% en 1993. Le Brésil a un avantage de coût dû à un haut rendement, notamment grâce l’irrigation et à la récolte automatisées. Le gel et la sécheresse ont été les causes principales des fluctuations de la production, avec les incidences correspondantes sur les prix mondiaux.

Le Viet Nam est entré en scène vers la fin des années 80. Il a augmenté sa production d’environ 500 000 sacs en 1986 à 12 millions par an depuis 2000, soit presque 11% de l’offre mondiale. Ce pays produit presque uniquement du robusta.

La Colombie produit également environ 12 millions de sacs par an, exclusivement de l’arabica.

Moyenne annuelle de la production de café
2000-2003, en millions de sacs de café de 60 kg

Pays Arabica Robusta Total
Brésil 29 7 36
Colombie 12 12
Mexique 5 5
Guatemala 4 4
Autres, Amérique Latine 12 1 13
Amérique Latine 63 % 62 8 70
Ethiopie 4 4
Côte d’Ivoire 3 3
Uganda 3 3
Autres, Afrique 3 2 5
Afrique 13% 7 8 15
Viet Nam 12 12
Indonésie 1 5 6
Inde 2 3 5
Autres, Asie/Pacifique 1 2 3
Asie/Pacifique24% 4 22 26
Total mondial 73 38 111
65% 35% 100%

Source: Données puisées principalement dans l’ouvrage du CCI Café: guide de l’exportateur et auprès de l’OIC. Les chiffres sont arrondis pour indiquer les grandeurs et les tendances des dernières années plutôt que les détails. «-» signifie moins de 0,5 million de sacs.


Profil des consommateurs

Pays Million de sacs
de 60 kg
Rapport
arabica/robusta
Kg per capita
2001-2002
États-Unis 19 76/24 4,0
Canada 4 75/25* 4,7
Allemagne 11 76/24 6,7
France 6 50/50* 5,4
Italie 5 56/44 5,4
Royaume-Uni 2 50/50* 2,2
Pays nordiques 4 96/4 9,3
Japon 7 73/26 3,2
Fédération de Russie 2 35/65* 0,6
Brésil 14 65/35 4,0

 

* Les chiffres des pays avec de fortes importations de mélanges sont des estimations.

Par «pays nordiques», nous nous référons au Danemark, à la Finlande, à l’Islande, à la Norvège et à la Suède qui, ensemble, constituent environ 20 millions d’habitants présentant un profil de consommation similaire.

DIFFÉRENTS PROFILS DE CONSOMMATEURS

Les pays nordiques sont les plus grands consommateurs de café per capita dans le monde, avec presque 10 kg par an, quasi exclusivement de l’arabica. Les États-Unis représentent le plus vaste marché du monde, mais la consommation annuelle per capita est beaucoup plus basse. Elle a chuté durant les 30 ou 40 dernières années de 7 kg à 4 kg. Il faut relever que le Brésil est, par sa taille, le second marché du monde et possède une consommation per capita aussi élevée que celle des États-Unis.

Le robusta représente environ 24% de la consommation aux États-Unis et en Allemagne, alors qu’elle se situait à 13% en 1990. Dans certains pays, le robusta s’élève à 50% ou plus de la consommation.

LE PRIX DU CAFÉ

Le prix du café s’exprime habituellement en US$ par livre (lb) franco à bord (FOB, free on board), selon accord entre l’exportateur et l’importateur. L’évaluation dominante est le prix du contrat «C» pour une qualité minimale bien définie de café arabica négociée au New York Board of Trade (NYBOT).

D’autres références communes sont le prix pour les contrats de café robusta standard négociés au London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) et le prix composite indicatif de l’Organisation internationale du café (OIC) fondé sur un panier de quatre types de cafés calculé par l’OIC.

Les prix ont varié considérablement dans les années 1990, alors que le prix pour le contrat «C» était en moyenne deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Le 29 avril 2004, les trois prix de référence étaient :

 • NYBOT – 70,10 US cents/lb FOB (arabica)
 • LIFFE – 32,75 US cents/lb FOB (robusta)
 • OIC – 58,18 US cents/lb FOB (panier de quatre cafés)

Pendant plusieurs années, les organisations en faveur du commerce équitable ont utilisé le prix minimal de US$ 1,26 la livre pour l’arabica actuellement négocié à US$ 0,70. Les cultivateurs sont traditionnellement payés entre 60% et 70% du prix FOB. Le pourcentage dépend de plusieurs facteurs, dont la propriété des installations de transformation, les services fournis par d’autres et les mesures gouvernementales.

CONTRATS TYPES ET MARCHÉS À TERME

La majeure partie du commerce du café se fonde sur des contrats types de la Fédération européenne du café (ECF) et de l’association américaine Green Coffee Association (GCA). Le vendeur et l’acheteur doivent se mettre d’accord sur la quantité, la qualité, l’emballage, le transport, le prix et les conditions de paiement. Parallèlement à ce marché physique se tient un marché à terme, connu aussi comme bourse des marchandises ou marché terminal de gros.

L’objectif premier des marchés à terme est de transférer le risque de prix d’un produit de ceux qui ne veulent pas l’accepter (le vendeur ou l’acheteur ci-dessus, appelés opérateurs en couverture) à ceux qui l’acceptent moyennant une prime (les spéculateurs).

Les principaux marchés à terme pour le café sont le NYBOT, qui est une compagnie apparentée à la Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE), pour l’arabica et le LIFFE pour le robusta. De plus petits marchés à terme pour le café se tiennent au Brésil, en France, en Inde et au Japon.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET TORRÉFACTEURS

Cinq sociétés commerciales de café se partagent environ 40% du volume total des importations de café vert dans le monde. Il s’agit, par ordre alphabétique, de Dreyfus (France), EDF Man/Mercon (Royaume-Uni), Esteve (Brésil), Neumann (Allemagne), et VOLCAFE (Suisse).

Dix torréfacteurs se partagent quant eux 60% à 65% des ventes de cafés transformés, pour la plupart vendus sous des noms de marques. Les quatre plus grands sont, par ordre alphabétique: Kraft Foods (États-Unis); Nestlé (Suisse); Procter & Gamble (États-Unis); Sara Lee/DE (États-Unis/Pays-Bas).

Pour plus d’information, veuillez contacter Morten Scholer (scholer@intracen.org), Conseiller principal du CCI en développement de marché.

– See more at: http://www.forumducommerce.org/Quel-avenir-pour-les-producteurs-de-cafe/#sthash.I9SHgXBV.dpuf

SOURCE: http://www.forumducommerce.org

Tous les détails sur le café équitable

Publié le

Outre l’artisanat, le café est le premier produit certifié équitable à faire son apparition au Canada, en 1998. Il est, de loin, le produit équitable le plus consommé. En 2009, 284 organisations de producteurs sont certifiées équitables dans 27 pays différents d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.

Le Pérou, le Mexique et la Colombie comptent respectivement 45, 43 et 35 organisations équitables. Ce sont les pays où il y en a le plus. Les ventes de café équitable sont encore bien minces: elles ne représentent que 0,8% de la production mondiale. Privilégier l’achat de café équitable est bénéfique pour les producteurs et l’environnement.

PRODUCTION DU CAFÉ

Les principaux pays producteurs de café sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l’Indonésie.

Un arbuste de café produit de 4000 à 8000 grains de café par année, soit l’équivalent de 1 à 2 livres (1). Il faut environ 42 grains de café pour faire un espresso.

Il existe deux variétés de café: l’arabica, plus aromatique et qui pousse dans un climat doux, principalement en hauteur; et le robusta, au goût plus corsé et qui évolue dans un climat plus difficile.

25 millions de producteurs dans 60 pays différents dépendent du café pour gagner leur vie. Plus des deux tiers de la production mondiale de café est cultivée sur de petites fermes de moins de 5 hectares (2).

COMMERCE ET CONSOMMATION

Le café est le deuxième bien de consommation échangé dans le monde, derrière le pétrole mais devant le charbon, la viande, le blé et le sucre (3).

Cinq multinationales se partagent 69% du marché de la torréfaction du café: Nestlé, Procter & Gamble, Sara Lee, Kraft et Tchibo (4).

63% des Canadiens et 70% des Québécois âgés de plus de 18 ans consomment du café quotidiennement. Les consommateurs canadiens boivent en moyenne 2,6 tasses de café par jour (5).

CONDITION DES TRAVAILLEURS

Le revenu annuel d’un producteur de café se situe entre 600$ et 1200$ en Amérique latine (6), et à moins de 300$ en Éthiopie (7).

Le café est pourtant source de richesse; le chiffre d’affaires de Starbucks est de 8 milliards$US, ce qui équivaut à 75% du PIB de l’Éthiopie, cinquième producteur de café au monde (8).

Sources:

(1) Coffee Beans 101, Green Coffee Beans
(2) Tropical Commodity Coalition
(3) InvestorGuide
(4) van Dijk, J. B., The world coffee market: market study. Utrecht, Rabobank International, 1998
(5) Coffee Association of Canada, Hihlights 2003 Canadian Coffee Drinking Study
(6) Laure Waridel, Coffee With Pleasure: Just Java and World Trade, Black Rose Books, Montréal, 2002
(7) Fairtrade Foundation
(8) Madeleine Acey, Ethiopian coffee trademark dispute may leave Starbucks with nasty taste, Times Online, 2006

SOURCE: http://www.equiterre.org/

La consommation mondiale de café

Publié le Mis à jour le

La consommation mondiale de café devrait continue sa progression et même quand le prix des grains de café augmente comme en 2010 et 2011. La soif des consommateurs pour le café ne se tarit pas, notamment ceux des pays riches mais aussi grâce à l’amélioration du niveau de vie en Asie.

L’Organisation internationale du café (OIC) estime que la consommation mondiale a grimpé de 2,4% en 2010 pour atteindre un niveau record à 134 millions de sacs de 60 kg.  L’OIC voit cette tendance se poursuivre dans les années à venir malgré la hausse des cours.

La croissance de la demande de café en Chine, où le café est sutout bu dans des restaurants ou des chaînes spécialisées, ne devrait pas ralentir. Même constat pour la consommation en Inde, même si certains mélanges privilégient désormais le robusta au détriment de l’arabica, plus onéreux.

Pour 2012,  la consommation mondiale de café devrait augmenter un peu plus (+2,4% en 2011), poussée par la forte consommation des pays émergents. Preuve de cet engouement naissant pour le café, la Russie a rejoint  l’Organisation internationale du café (ICO) qui regroupe les principaux pays producteurs et consommateurs en mars 2012

Consommation de café par habitant

consommation café habitant

Le café, un marché en surproduction

Selon la Cirad, en 2001, la production mondiale de café (117 millions de sacs) a dépassé de 7% la consommation mondiale (108 millions de sacs). Entre 2001 et 2002, les stocks sont passés de 37 à 46 millions de sacs.

La consommation mondiale est globalement stable . Les consommateurs de certains pays se mettent au café — en 2001, la consommation des Japonais avait augmenté de 30% par rapport à 1990. Ceux d’autres pays, comme les Néerlandais, le délaissent pour d’autres boissons stimulantes.

L’offre est en expansion 

Le Brésil est parvenu à augmenter la production dans de nouveaux territoires où il n’y a pas de risques de gel.
Le Vietnam a effectué une percée fulgurante sur le marché du Robusta. Ce pays produisait 84 000 tonnes de café par an en 1990 et 850 000 tonnes en 2002 : dix fois plus en dix ans.
Les cartels et associations de pays producteurs, créés de façon éphémère pour tenter de réguler l’offre, ont échoué dans leurs tentatives.

statistiques café

Selon la FAO :

La consommation mondiale de café devrait augmenter de 0,4 pour cent par an pour passer de 6,7 millions de tonnes (111 millions de sacs) en 1998-2000 à 6,9 millions de tonnes (117 millions de sacs) en 2010.

Dans les pays en développement, elle devrait passer de 1,7 million de tonnes (29 millions de sacs) en 1998-2000 à 1,9 million de tonnes (32 millions de sacs) en 2010, soit une progression annuelle de 1,3 pour cent, tandis que la part du marché mondial détenue par ces pays devrait atteindre 28 pour cent en 2010, contre 26 pour cent pendant la période de référence.

Le taux de croissance plus rapide projeté pour les pays en développement en comparaison des pays développés est imputable principalement à une évaluation des revenus et à un accroissement démographique plus rapides dans ces pays, la consommation accrue continuant d’être concentrée dans les principaux pays producteurs.

Les pays développés, y compris les pays en transition, continueront sans doute de détenir la part prépondérante, bien qu’en léger recul, de la consommation mondiale de café. Pendant la période de référence, leur part de la consommation était de 74 pour cent, soit près de 5 millions de tonnes (83 millions de sacs), contre un chiffre de 72 pour cent prévu pour 2010. La consommation de café dans les pays développés devrait avancer de 0,1 pour cent par an pour se monter à 5,0 millions de tonnes (83 millions de sacs) en 2010.

En Europe, la demande de café augmentera vraisemblablement de 0,4 pour cent par an pour se situer à 3,1 millions de tonnes (51 millions de sacs) en 2010. Les pays de l’Union européenne représenteront sans doute 2,2 millions de tonnes (36 millions de sacs), soit 68 pour cent de la consommation totale en Europe.

La demande devrait s’accroître légèrement dans l’UE mais l’augmentation de la consommation dans le reste de l’Europe, à l’exclusion des pays de la CEI (ancienne Union soviétique), devrait se ralentir quelque peu et rester à peu près inchangée par rapport à la période de référence. En Amérique du Nord, la demande devrait diminuer de 1,0 pour cent par an par suite, principalement, de l’évolution des revenus et de l’accroissement démographique dans la région

 

SOURCE: http://www.planetoscope.com

Les pays producteurs de cafés

Publié le

La culture du café aurait commencé au 7e siècle du côté de l’Ethiopie. Puis de nombreuses nations autour du monde ont produit du café. Il faut néanmoins des conditions spécifiques au caféier pour pousser et seuls les pays situés entre les deux tropiques peuvent cultiver cet arbuste.

Le café d’Afrique

L’Afrique est le continent d’origine du café. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est le premier producteur de cette zone : la majorité de la population ivoirienne vit d’ailleurs de cette ressource, avant le chocolat. On y trouve essentiellement du robusta, variété plus corsée et moins consommée dans les pays occidentaux. Parmi les autres producteurs importants du continent africain, on trouve également le Kenya, l’Ethiopie ou la Tanzanie.
Qualité : si vous aimez le robusta, le café de Côte d’Ivoire est une référence. Si vous préférez l’arabica les plus réputés sont ceux d’Ethiopie (Harrar, Sidamo, Yergacheffe) et du Kenya (le Kitale ou le Thika par exemple).

Le café d’Amérique centrale et des Caraïbes

En Amérique centrale, le Mexique est l’un des grands producteurs de café. Mais d’autres pays sont d’importants exportateurs : Panama, Guatemala, Costa Rica… Tous produisent surtout de l’Arabica, bien que l’on retrouve du robusta au Guatemala.
Certaines îles des Caraïbes cultivent aussi cette plante : Cuba, Puerto Rico, St-Domingue, Jamaïque…
Qualité : Le café Blue Mountain de Jamaïque est l’un des plus réputés au monde. Le Guatemala commence à produire aussi des variétés de qualité (Antigua, Coban, Huehuetenango). Le Costa Rica est connu pour ses grands crus : Montebello, Tres Volcanes… Au Mexique, on peut souligner les variétés Izapa, Oaxaca ou Vera Cruz.

Le café d’Amérique du Sud

En Amérique du Sud, le Brésil est le principal pays où l’on trouve du café. C’est même le plus gros producteur mondial, avec un quart de tout le café existant ! Anecdote amusante : les caféiers brésiliens ont été introduits depuis la Guyane française. Derrière ce géant de la production de café, on trouve un autre grand, la Colombie, suivi d’autres pays exportateurs en Amérique Centrale : Pérou, Equateur ou Venezuela. Tous produisent la variété Arabica, la plus consommée au monde.

 

Qualité : Le Brésil produit toutes les variétés imaginables de café, dont de véritables « grands crus ». Mais une grande partie est destinée à la consommation locale. Le café de Colombie est très réputé pour sa qualité, notamment le Popayan, le Bucaramanga, ou le  Santa Marta.

Café d’Asie

L’Asie a pris de l’ampleur en matière de café et regroupe aujourd’hui des pays producteurs importants comme l’Indonésie, le Vietnam ou l’Inde. L’Indonésie produit essentiellement du robusta, et un peu d’arabica. C’est néanmoins le 3e producteur mondial, toutes variétés confondues.

Qualité : Il existe des variétés de café de qualité produites en Indonésie (Kalosi, Sulawesi, Celebes, Macassar). L’Inde, elle, est connue pour son café « moussonné « , au goût particulier.

Bien sûr, l’origine du café n’est pas le seul facteur qui influence le goût. Le traitement, la torréfaction, les conditions climatiques lors de la récolte… influent sur la qualité des grains. De plus, chaque consommateur a ses propres goûts en matière de café, et préfèrera telle origine à telle autre. A chacun de tester les différents crus pour se faire sa propre opinion et savourer son petit kawa préféré !

Louis Asana/ http://www.cafegrandcru.fr

Le café en chiffres

Publié le Mis à jour le

Du côté des producteurs

Le caféier ne produit qu’après 3 ans et devient rentable à partir de 5 ans. Sa durée de vie est comprise entre 25 et 50 ans. Un caféier produit, en moyenne 2,5 kilos de cerises par année. Une fois traités, les fruits représenteront 500 g. de café vert qui donneront 400 g. de café torréfié, soit à peine de quoi faire 80 tasses de café (de 10 cl). Un petit calcul édifiant: s’il faut 2,5 kilos de cerises fraîches pour faire 400 g. de café, il faut donc 6.25 g. de cerises pour faire 1 gramme de café. Considérant qu’un café serré contient 9 grammes de poudre, il faudra donc récolter près de 60 g. de cerises pour que vous puissiez vous préparer une bonne tasse de café! Pour remplir votre paquet d’une livre de café, les producteurs auront donc dû cueillir 3,125 kilos de cerises.

Le café est cultivé sur 11 milliards d’hectares, sur 4 continents, dans environ soixante-quinze pays du continent américain (60% du café mondial), d’Afrique (33%) et d’Asie (22%) et exporté par près de soixante pays. Cette production annuelle se répartissait en 2000 en 65% d’Arabica et de 35% de Robusta, la production de Robusta étant en très nette hausse grâce à la poussée des pôles asiatique et africain.

Les premiers importateurs de café dans le monde sont les États-Unis (18 millions de sacs de 60 kg), suivis de l’Allemagne, de la France et du Japon. Le prix du café est fixé sur les marchés à termes qui fluctuent fortement en fonction des éléments climatiques, évènements politiques et fluctuations monétaires. Les 75 pays producteurs de café produisent 6,3 millions de tonnes de grains de café par an, soit 106 millions de sacs de 60 kilos. Ce qui est énorme comparé aux 900 000 tonnes du début du 19e siècle ou aux 40 millions de sacs de 1945. 60% des sacs exportés partent vers l’Europe, 24% vers l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).

Certains pays producteurs utilisent une partie de la récolte pour leur marché intérieur. Aujourd’hui le café est devenu une richesse économique majeure, avec 15 milliards de dollars échangés par an. Chaque jour, deux milliards cinq cent millions de tasses de café sont bues dans le monde! Vingt cinq millions d’emplois sont générés, de la culture à la tasse d’espresso, ce qui fait du café le 2e produit brut échangé dans le monde, la deuxième valeur marchande en volume d’échange après le pétrole.

Parmi les ressources naturelles, seule la valeur monétaire totale des échanges internationaux de pétrole est plus élevée que celle du café. Le café est le premier produit agricole d’exportation au monde, loin devant le blé, le sucre et le cacao. 106 millions de sacs de café vert de 60 kg voyagent outre-mer et sont annuellement torréfiés dans les pays consommateurs. De nos jours, seulement quatre multinationales de l’alimentation acquièrent plus de 70 % du café exporté (café brut). À elle seule, la compagnie Nestlé achète 12% de toute la production mondiale. Les ventes totales de café de Cargill, une autre entreprise agroalimentaire, sont plus élevées que le produit national brut (PNB) de n’importe lequel des pays d’Afrique où elle s’approvisionne en fèves de café.

Producteur de café insignifiant il y a dix ans, le Vietnam est devenu le deuxième exportateur mondial de café et le premier producteur de robusta. En 1999, le Vietnam remplaçait l’Indonésie à la place de premier producteur de robusta et se classait troisième producteur mondial de café derrière le Brésil et la Colombie. A fin 2000, il produisait plus que la Colombie et se classait N° 2 mondial derrière le Brésil. En cinq années, la superficie cultivée au Vietnam a été portée de 155 000 hectares en 1995 à 550 000 hectares en 2001.

Dans cet intervalle, les exportations sont passées de 4 à 14 millions de sacs (soit 12,3% des 114 millions de sacs produits dans le monde). Seulement 4% du café cultivé est consommé dans le pays, le reste est exporté. En raison du petit nombre d’usines de transformation du café, toute la production est exportée brute. Les installations existantes, telles que l’usine de café publique Bien Hoa et Nestlé Vietnam, torréfient le café destiné à la consommation domestique et fonctionnent très en-dessous de leurs capacités.

Le prix de base du café est établi par les négociants du New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange Inc. et par ceux du London International Futures Exchange. Ce sont ces prix qui ont directement un impact sur les négociants et les cultivateurs locaux. Par exemple, le 9 octobre 2001, le prix du robusta au London International Futures Exchange tomba à son plus bas niveau en trente ans. Le même jour, le prix des grains de café à Dak Lak, au Vietnam, tomba à VND4 000/kg – la moitié du coût de production de VND8 000/kg.

D’une certaine manière, la rapidité de cette réaction, et sa répercussion directe sur les marchés locaux, reflète l’impact des nouvelles technologies. D’un autre coté, le pouvoir des négociants sur les échanges de café, et l’hyper-exploitation des petits producteurs au moyen de transactions spéculatives, n’a rien de nouveau, et est cohérente avec le passé colonial de l’industrie mondiale du café. L’ idée est que, tant que les prix sont fixés aux bourses de Londres et de New York par de puissants intérêts économiques en Europe et en Amérique du Nord, l’Association des Pays Producteurs de Café (APPC) ne pourra pas gérer les prix de manière efficace, ni protéger ses membres.

En fait, l’APPC a été crée en 1993 uniquement à cause de l’ effondrement des Accords Internationaux sur le Café quatre ans plus tôt. Dans sa course pour imposer le  » marché de libre échange  » au reste du monde, le gouvernement américain s’est fortement opposé à la régulation des prix mondiaux du café par cet Accord, poussant vers leur effondrement en 1989. Ce fut seulement après cela que les producteurs à faible coût comme le Vietnam pénétrèrent le marché et cassèrent les prix. Non seulement ces sociétés multinationales profitent de la crise à laquelle sont confrontés les cultivateurs et les travailleurs du café, mais leur manipulation des prix et de la demande mondiale en café, ont contribué à la crise actuelle.

Dans les années 1980, début des années 90, la compétition acharnée entre les multinationales pour le partage du marché a vu la mise en valeur des prix plutôt que de la qualité, encourageant l’utilisation de robusta de qualité inférieure, spécialement pour les cafés instantanés. Ceci a mené à un développement rapide des cafés à robusta de qualité inférieure. Le développement des grains de café génétiquement modifiés par les multinationales, menace de réduire encore plus les prix du café et mine le gagne-pain des petits exploitants agricoles. L’avance du café génétiquement modifié facilitera la concentration accrue des plantations de café dans des plantations agro-industrielles, et l’ accroissement des contrats à destination des multinationales.

Du côté des consommateurs

Chaque jour, deux personnes sur trois consomment du café dans le monde. Le café est une boisson très différente des autres parce que son élaboration dépend des cultures nationales : pour les Français, l’espresso, c’est 7 g de café pour 7 cl d’eau, pour les Italiens, c’est 8 g, pour les Américains 6 g pour 10 cl. Quant au Scandinave, il boit du café toute la journée, mais ce café a une très faible dose en caféine. Aujourd’hui, 90% du café vendu à travers le monde est du type moulu.

Etats-Unis: Selon les chiffres de Van Houten, aux Etats-Unis, 54 % des adultes, soit 110 millions de personnes, boivent du café chaque jour, et 25 % des adultes, soit 51 millions de personnes, en boivent à l’occasion. Aux États-Unis, 20 millions d’adultes boivent chaque jour un café fin : variétés de grains haut de gamme, boissons à base d’espresso (café au lait, espresso, café moka et cappuccino) ou boissons glacées au café. Mais à l’exception de la communauté italienne qui a influencé le pays, avec la création, dans les années 1980, de la chaîne d’espresso-bars Starbucks, les Etats-Unis consomment surtout du café instantané, chauffé et réchauffé à longueur de journée.

Les hommes boivent plus de café que les femmes (1,9 tasse par jour contre 1,4 tasses). Les amateurs de café boivent en moyenne 3,1 tasses de café par jour. 35 % des buveurs de café aiment leur café noir et 62 % y ajoutent du sucre ou de la crème. 62 % de tout le café consommé est bu au petit-déjeuner, 22 % entre les repas, et 16 % aux autres repas de la journée.

Canada: Toujours d’après les chiffres de Van Houten, au Canada, 67 % des adultes boivent du café chaque jour, et ils en consomment en moyenne trois tasses par jour. 74 % de tous les grains de cafés utilisés le sont sous forme de café torréfié et moulu, 20 % sous forme de café instantané, et 6 % sous forme de café spécialisé. Le café décaféiné compte pour 9 % de la consommation totale de café. 69 % de la consommation de café se fait à la maison ou chez une autre personne, 13 % au travail ou à l’école et 12 % au restaurant ou au comptoir de commandes à emporter.

Europe: Deux habitants de la planète sur trois consomment du café, dont une très grande majorité en Europe du Nord et dans certains pays scandinaves le chiffre monte jusqu’à 94%. De façon générale, plus le climat est froid et rude, plus on boit de café, boisson chaude par excellence.

La Finlande (11,4 kilos de café vert par an et par habitant), la Norvège et la Suède ainsi que le Danemark, sont les plus grands consommateurs de café par tasse, puisque leurs habitants consomment en moyenne 5 tasses de café par jour (peu caféiné, il est vrai). Viennent ensuite les Pays-Bas et les pays germanophones (Autriche, Allemagne et Suisse).

L’Europe du Nord(Finlande, Norvège, Suède) affectionne les cafés  » light roast « , très peu torréfiés, clairs et blonds. Ces cafés sont légers, doux et acides. Considérés comme les plus grands amateurs de café au monde, les Allemands l’apprécient avec les mêmes caractéristiques, mais en y ajoutant une pointe d’amertume. Leur café est légèrement plus torréfié, de couleur ambrée. Mêmes préférences pour les Autrichiens et les Belges. Contrairement aux idées reçues, l’Europe du Sud (France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce) consomme beaucoup moins de café que celle du Nord, mais elle l’aime plus torréfié,  » medium roast  » (France, Italie du Nord) ou  » full roast  » (Portugal, Espagne, Italie du Sud).

Quant aux Britanniques, leur intérêt pour le café est toujours aussi faible avec 2,3 kilos de café vert par an et par habitant. Pourtant grand amateur de café à la fin du 17e siècle, le pays de Sa Gracieuse Majesté a soudainement délaissé le café pour le thé. Et même si les Anglais montrent un regain d’intérêt pour le  » petit noir « , 80% de ses consommateurs achètent du café soluble. Les Irlandais sont les plus petits consommateurs avec 1,8 kilos de café vert par an et par habitant.

En France, les 70 000 cafés accueillent quotidiennement 5 millions de personnes. La consommation annuelle de café atteint 400 000 tonnes et elle augmente de 5 % par an. Elle est de 5,4 kilos de café vert par an et par habitant. On boit le café très corsé dans le Midi, plus léger et aromatique en Alsace-Lorraine, acide, parfois rioté (goût iodé apprécié également des Belges, mais détesté partout ailleurs) et mélangé à un soupçon de chicorée dans le Nord. On peut rappeler que le café est la 2e boisson la plus consommée en France derrière l’eau minérale, et qu’il peut être à la fois une boisson populaire et une boisson snob. En France, le café soluble ne représente que 20% du marché.

Amérique du Sud: La part du Brésil, premier producteur, sur le marché mondial n’est plus que de 25% contre 60% en 1950. Au Brésil, 50% de la production, soit plus de 13 millions de sacs, sont destinés au marché intérieur. Le Brésil fait exception car d’une manière générale, plus on se rapproche de l’équateur moins on consomme de café. La Colombie arrive au second rang des pays producteurs de café et 350 000 familles y vivent de l’industrie du café.

Japon: Les Japonais ne consomment que 3 kilos de café vert par an et par habitant. Il s’y sont mis tard, mais recherchent le meilleur.

Source: http://www.boitearecettes.com